Gyttorp Åtelbelysning Lilla 12 V

Godkännandemärke