Saltstenshållare till 10kg sten, OK Plast 132

Godkännandemärke