Värmare/spis för vakkojan Origo 5100

Godkännandemärke