Kolvskydd med patronhållare för studsare

Godkännandemärke