Duvbulvan, Flockbehandlad,Vingar,Stjärt

Godkännandemärke