Eftersökslampa 250 lumen grön + röd laser

Godkännandemärke