Eftersökslampa 750 lumen vit + röd laser
Godkännandemärke