Halsband m,sändare för Deben MK3

Godkännandemärke