Utbyteshalsband till Garmin med reflex i Biothane

Godkännandemärke