Teleskopantenn 155mhz Garmin/Albecom/Lafayette

Godkännandemärke