Headset PRO-P180LA med PTT "SÄPO-modell"

Godkännandemärke