Headset PRO-U610LA Orange tygkabel, öronmussla x2, peltoransl. med PTT, med skruv

Godkännandemärke