Headset PRO-U710LA Orange tygkabel, öronmussla x2, peltoransl + mobil, med PTT, med skruv

Godkännandemärke