Öronmussla PRO-C50L, C-typ, ICOM-kontakt utan skruv

Godkännandemärke