Skogsantenn JA-155 ICOM 155MHz 480mm, svart.

Godkännandemärke