Albecom Albe X7 155mhz orange IP 67

Godkännandemärke