Radiator värmekuddat till värmesulor

Godkännandemärke