IOR 2-delade SAKO Picatinny baser

Godkännandemärke