IOR Tactical 4-28x50 RECON FFP MRAD IR SH-68

Godkännandemärke