IOR Tactical 4-28x50 RECON FFP MRAD IR SHX-1 68

Godkännandemärke