Knattesäcken Stabilotherm. Grön 6 Liter

Godkännandemärke