Racers, Skyddsglasögon i flera färger

Godkännandemärke