Stabilotherm mat/ståltermosflaska 1,0 liter

Godkännandemärke